חוזר מנכל חדש בנושא תשלומי הורים

ראשית, קישור לחוזר המנכ"ל החדש בנושא תשלומי הורים.

תקציר החוזר:

הוגדרו סכומים מקסימליים לגבייה (עד 6880 לשנה. לעומת 6300 בחוזר הקודם).

הסכום שמותר לגבות הוא בהתאם לתכולה. אמורים לשלוח אליכם פירוט כמה שעות לימוד מתווספות, כמה שבתות ישיבה, כמה סמינריונים וכו'. מפורט בחוזר מה עלות מקסימלית של שעת לימוד, סמינריון וכו' והעלות אמורה להיות בהתאם לתוכן.

הסכןם לא כולל הסעות, הזנה, פנימיה.

מוגדרים בחוזר סנקציות על מנהלים שיחרגו.

כמו בחוזר הקודם, מוסד אינו רשאי לגבות תשלומי הורים לפני שקיבל את אישור משרד החינוך.

תשלומי ההורים הם לפי כיתה. אין להעביר כספים מכיתה לכיתה.

התשלומים לא מועברים לעמותות פרטיות אלא לבעלות על המוסד.

אי תשלום אינו עילה לאי השתתפות

 

עדכון: הבית היהודי פתח מוקד פניות בנושא תשלומי הורים בחמ"ד:   03-7922120. S.limud2013@gmail.com

כתיבת תגובה

שם
אימייל
אתר